Trang Nhà
Chúng tôi là những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp ủng hộ giảm thiểu ô nhiễm nóng lên toàn cầu và củng cố nền kinh tế của chúng ta.

Chúng tôi cần tính toán chi phí ô nhiễm trong nền kinh tế của chúng ta, đồng thời gia tăng tốc độ các giải pháp.

Hãy gia nhập Liên minh, cam kết ủng hộ việc làm và năng lượng sạch trong tiểu bang Washington và giúp giới thiệu tới đồng nghiệp, bạn bè và gia đình bạn

Giới thiệu về Liên minh
Liên minh “Vì Việc làm và Năng lượng sạch” là một tổ chức kết hợp giữa các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiểu bang Washington hướng đến giảm bớt ô nhiễm nóng lên toàn cầu và củng cố nền kinh tế của chúng ta. Chúng tôi kêu gọi hành động để bảo vệ mọi người, các địa điểm và chất lượng cuộc sống trong tiểu bang, nơi chúng ta tự hào gọi là nhà.
Chúng tôi tin rằng Washington…
SẼ phản ứng trước sự nóng lên toàn cầu bằng cách phê chuẩn các tiêu chuẩn và chính sách giúp cắt giảm khí thải các-bon và buộc các đối tượng thải nhiều các-bon phải có trách nhiệm.
CÓ THỂ phát triển kinh tế, lĩnh vực kinh doanh và chuyển dịch lao động bằng cách khuyến khích phát triển năng lượng và công nghệ sạch tự tạo, tạo ra nhiều việc làm và lựa chọn tốt hơn cho người dân và cải thiện sức khỏe.
PHẢI đầu tư cho cộng đồng da màu và các cộng đồng có thu nhập thấp chịu nhiều thiệt hại do ô nhiễm mà nhiên liệu hóa thạch gây ra.

Kết nối
Gia nhập Liên minh – Hãy gia nhập và đăng ký nhận email từ Liên minh. Bạn sẽ được biết về các sự kiện sắp diễn ra và phương pháp để ý kiến của mình được lắng nghe
Hãy chia sẻ! – Quảng bá qua mạng xã hội, tiếp xúc với các nhà lập pháp và tham gia hoạt động tại địa phương để tạo dựng sự ủng hộ trong cộng đồng của bạn. Hãy bấm thích (like) chúng tôi trên Facebook và theo dõi chúng tôi trên Twitter.
Chúng tôi ủng hộ những gì ?
Chúng tôi hoan nghênh mạnh mẽ tất cả những nỗ lực khả thi và phù hợp với giá trị và sứ mệnh của Liên minh nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của nóng lên toàn cầu đối với cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta. Chúng tôi ủng hộ cắt giảm khí thải các-bon và thúc đẩy thịnh vượng chung bền vững thông qua:

  • Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng năng lượng sạch và tạo ra nhiều việc làm tốt.
  • Đầu tư cho những cộng đồng chịu nhiều thiệt hại do ô nhiễm các-bon.
  • Chuyển đổi từ năng lượng than đá nhập khẩu sang các nguồn năng lượng sạch tại chỗ
  • Cung cấp cho người dân các lựa chọn năng lượng và nhiên liệu sạch và hiệu quả hơn.
  • Tính toán giá thực tế mà chúng ta phải trả do ô nhiễm các-bon gây ra cho nền kinh tế.

Liên minh xem xét toàn bộ các đề xuất thích hợp và ủng hộ các chính sách nhất quán với sứ mệnh và nguyên tắc của mình

stories of impact

Duwamish Valley Youth Corps Takes on Environmental Injustice

According to Carmen Martinez, South Park ranks first in Washington State for the highest asthma rates and the smallest tree canopy. Read More

University of Washington Student Rethinks Sustainability

Sarra Tekola is on a mission. The Environmental Sciences student at the University of Washington has been an activist and climate change evangelist her whole life. Now, her sights are set on achieving climate justice in Washington State. Read More